Naší momentální realitu tvoří naše myšlenkové vzorce. Ptáte se, co to je? Jsou to přesvědčení, které často přebíráme od rodičů (už jako malé děti), společnosti, přátel, školy, televize nebo si je vytvoříme až postupem času během života. Tyto přesvědčení jsou tak hluboko zabudované v podvědomí, že podle nich reagujeme automaticky každý den, ve všech situacích a ani si to nemusíme uvědomovat. Posuzujeme podle nich svět. Což je na tom asi to nejhorší – kolikrát o nich ani nevíme a přitom jsou pro náš život často naprosto destruktivní.

Pár příkladů těch nejhorších myšlenkových vzorců:

– Nic si nezasloužím. (lásku, hojnost, štěstí, úspěch…)

– Jsem špatný člověk.

– Nemám peníze a to se nezmění.

– Život je utrpení.

– Život je nefér.

– Jsem nemocný a nic to nemůže změnit.

– Jsem smolař.

– Nikdo mě nemá rád.

– Nikdy nic nedokážu.

– Nikdo mě nemůže milovat.

– Jsem odporný.

– Peníze smrdí

Tyhle příklady jsou sice ty nejhorší, ale většina z nás má nebo někdy měla jedno či více takových přesvědčení. To je realita, ale naštěstí to tak nemusí být! Pokud na nich budeme pracovat, nemusíme je pak automaticky přenášet na naše potomky (ti bez těchto nánosů od rodičů budou daleko šťastnější ).

První krok – pátrej

Začni v sobě pátrat a zjisti, jaké vzorce máš v sobě ty. Pomůže ti zamyslet se nad tím, v čem se ti daří nebo nedaří a zjistit, odkud pramení důvod proč. Tenhle proces často vyžaduje dát ego na stranu a opravdu být k sobě upřímný. Také může pomoct podívat se na své rodiče. Kde mají své destruktivní vzorce oni?

Příklad:

Bojuje tvůj rodič s penězi? : Nebyl vychovávaný v tom, že všechno je drahé a on si nemůže nic dovolit? Nebo nevěří náhodou, že bohatí lidé jsou zlí a jenom kradou?

Vybírá si tvůj rodič stále partnery, kteří jsou agresoři? : Z čeho to vychází? Neměl náhodou on sám jednoho z rodičů, který agresor byl? Nebo není přesvědčen, že si to zaslouží, protože on sám není dobrý?

Opět jsem vyjmenovala situace, které jsou poněkud peprnější, ale hezky se to na nich ukazuje.

Tohle patlání a zjišťování všemožných vzorců myšlení není práce na chvíli. Některé z nich si můžete uvědomit až po letech.

Druhý krok – změň své chování na vědomé úrovni

Už vím svoje špatná přesvědčení a vím, odkud zhruba vychází. Co teď?
(Nejdřív bych ráda upozornila, že některé vzorce můžou být ta hluboké, že si je sami na vědomé úrovni nevyřešíme. V těchto případech je potřeba dostat se pomocí různých terapií a technik (například lucidní snění, holotropní dýchání, medicíny) hluboko do podvědomí a tento chybný kód přepsat.)

Tím nejjednodušším a zároveň nejtěžším je vědomě měnit svoje reagování. Takže když se dostaneme do nějaké situace, nezareagujeme automaticky, jako bychom to udělali vždycky, ale nejdřív se zamyslíme a zkusíme naší reakci změnit.

Příklad:

Vidím se v zrcadle a běžně se začnu prohlížet a hledat na sobě chyby. – Teď si ale v průběhu uvědomím, co dělám, přestanu hledat chyby a naopak začnu svoje tělo obdivovat. Ať je to obdivování za to, že je tu pro nás celý život (můžu chodit, skákat, zpívat, vidět..) nebo obdivování částí těla, které na sobě máme rádi.

Když platím účty, nebudu je platit jako vždycky se špatným pocitem, že přicházím o peníze, ale naopak je pošlu s tím, že jsem vděčný za to, že si můžu dovolit platit nájem, internet, telefon. Hned do Vesmíru budu vysílat místo vibrace nedostatku vibrace hojnosti.

Třetí krok – Meditace

Meditace. Málo kdo tohle rád slyší, ale je to tak. Pomocí meditace se můžeme zbavit těchto vzorců mnohem lehčeji. Pomůže nám zklidnit se, zharmonizovat, mít čistší mysl, být více šťastnými. Pokud se cítíte dobře, uklízení těchto nánosů půjde mnohem snáz.

Příklady těch nejlepších myšlenkových vzorců:

Miluji se.

Můžu cokoliv na světě.

Jsem tvůrcem svého života.

Žiji v přátelském Vesmíru.

Na co sáhnu, to kvete.

Zasloužím si lásku.

Jsem úspěšný.

Vždy si se vším poradím.

Život je zábava.

Peníze ke mně stále proudí, žiji v hojnosti.

Čtvrtý krok – Používání afirmací k překódování

Všechny tyhle příklady vzorců jsou vlastně afirmace (jednoduché věty, které si člověk stále opakuje, dokud se mu nevštípí). Používání pozitivních afirmací je krásný způsob, jak překódovat přesvědčení ve svém podvědomí.

Můžete si inspirovat těmito nebo si vymyslet svoje vlastní. Každý den si je opakujte, až jednoho dne tato afirmace nahradí tu starou.

Sleduj mě
Pro více inspirativního obsahu